Služby

Naše společnost nabízí v oblasti pojišťovnictví tyto služby.

  • identifikace a kvalifikace rizik
  • analýza pojistného krytí
  • tvorba a následná realizace pojistných programů
  • nezávislé výběrové řízení na pojistitele
  • zajištění uzavření pojistných smluv za výhodných podmínek
  • komplexní správa pojištění včetně servisu
  • aktuální a objektivní informace o pojistném trhu a pojistných produktech
  • asistence při likvidaci pojistných událostí
  • řešení vzniklých škod a nároků vůči pojišťovnám

Máte zájem o naše služby v oblasti pojišťovnictví?