Svěřte své pojištění do rukou profesionálů.

Vítejte na stránkách samostatného zprostředkovatele pojištění společnosti TEPOS - HJ, spol. s r.o. působící na českém pojišťovacím trhu od roku 1999. Hlavní činností společnosti je zprostředkování, správa a průběžná kontrola pojištění klientů, vyhodnocení rizik a optimalizace pojistného krytí.

Mnohaleté zkušenosti

Společnost TEPOS – HJ, spol. s r.o. založili a působí v ní lidé s mnohaletou zkušeností v oblasti pojišťovnictví. Všichni pracovníci, kteří se podílí na uzavírání pojistných smluv, jsou držiteli odborné způsobilosti na úrovni vyššího kvalifikačního stupně. Krédem společnosti je jednat vždy v zájmu klienta a řídit se etickými zásadami uznávanými v pojišťovnictví.

Společnost TEPOS – HJ, spol. s r.o. je řádně registrována Českou národní bankou a splňuje všechny podmínky potřebné k provozování činnosti samostatného zprostředkovatele uložené zákonem č. 170/2018 o distribuci pojištění a zajištění. Pro případ odpovědnosti za škody vůči třetím osobám (profesní odpovědnost) je společnost pojištěna na limit 50 000 000 Kč.

Doménou společnosti TEPOS - HJ, spol. s r.o. po celou dobu působení na pojistném trhu je zodpovědný přístup, spokojenost a důvěra klientů, jež vedou k dlouhodobé spolupráci.

Společnost TEPOS – HJ, spol. s r.o. spolupracuje se všemi pojistiteli na trhu s cílem vždy zabezpečit kvalitní rozsah pojistného krytí a výhodnou cenu.

Společnost je registrována u České národní banky jako samostatný zprostředkovatel pod svým IČO 25552457.